CHO THUÊ BỒN CHỨA HÓA CHẤT

Cho thuê bồn chứa dung tích: 1500m3-3.000m3/bồn.

Cơ sở hạ tầng: Thiết kế theo chuẩn Quốc Tế.

Vị trí: Kho bồn nằm trong Cảng Gò Dầu, Đồng Nai (cách cầu cảng xuất nhập 100m) - Rất thuận lợi, nhanh chóng cho việc nhập - xuất hàng hóa từ tàu Quốc Tế. Có thể xuất hàng cho xà lan, nếu khách hàng đang có nhu cầu vận chuyển hàng hóa theo đường thủy nội địa.

Chứa các hóa chất:

   - H2SO4 98%

   - NaOH 32%; 50%

   - HCL/H3PO4

  và các dung môi khác: Ethanol, MTBE, Toluen...

Liên hệ nhanh có giá tốt nhất...