HÓA CHẤT

Hóa chất xử lý môi trường:

                          - PAC bột.

                          - Vôi Canxi Hidroxit Ca(OH)2.

                          - Phèn sắt (II) clorua (FeCl2) 30%

                          - Polymer.

                          - Phèn sắt sunfat FeSO4

                          - Phèn nhôm AL2(SO4)3 .

                          - Oxi già - H2O2 Hydrogen Peroxide 50%

Hóa chất cơ bản: - NaOH 99%, 32%, 45%

                          - HCL 32%, 35%

                          - H2SO4 98%

Hóa chất xử lý bề mặt: Chất tẩy rửa; Tẩy khuôn(nhôm); Đánh bóng, Thụ động, Ức chế ăn mòn; phụ gia giảm bay hơi acid vv...